Academy of Finland
Funding decision
 
Name Seppänen, Janne
Organisation TAY
Project title Mind, picture, image
Decision No. 265482
Decision date 13.12.2012
Funding period 01.01.2013 - 31.12.2016
Funding 369 675
WebFOCUS Report
Project description
MIPI-projektissa lähdimme tutkimaan kuvaa sen merkityksen muodostumisen, havainnointiin liittyvien mielen prosessien ja katseen toiminnan näkökulmista. Teimme useita empiirisiä tutkimuksia ja kokeita, joiden avulla selvitimme, miten ihmiset todellisuudessa katsovat kuvia ja liittävät niihin merkityksiä. Yksi keskeisistä tuloksistamme kytkeytyy siihen, miten ihmiset erottavat toisistaan perinteiset valokuvat ja valokuvilta näyttävät, mutta täysin synteettiset eli renderöidyt kuvat. Havaintojemme mukaan edes kuvankäsittelyn ammattilaiset eivät kykene erottamaan niitä toisistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi uutiseen liitettyä ja taitavasti tehtyä synteettistä kuvaa ei kukaan kuvan katsoja voi erottaa oikeasta valokuvasta. Tuloksemme asettaa uusia haasteita keskustelulle valokuvan totuudesta ja myös kuvajournalismin ja journalismin laajemminkin objektiivisuudesta.