Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Rossi, Jari
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Energiatasapainon säätely melanokortiini-serotoniini järjestelmän ja uusien pienimolekyylisten yhdisteiden välityksellä
Päätös 260030
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tarkoituksena oli tutkia lihavuuden ja diabeteksen syntymekanismeja, ja kehittää uusia tutkimustyökaluja ja menetelmiä. Hermokasvutekijä MANF:n todettiin ylläpitävän ja lisäävän insuliinia tuottavien beetasolujen uudistumista ja olevan potentiaalinen terapeuttinen tekijä tyyppi-1 diabeteksen hoidossa. Hankkeen tuloksena saatiin uutta tietoa MANF ja ER stressin roolista lihavuuden ja diabeteksen syntymekanismeissa. Projektin aikana kehitettiin seeprakaloihin perustuva seulontamenetelmä, ja uusia optogeneettisiä työkaluja. Kehitetyt optogeneettiset työkalut mahdollistavat valolla tapahtuvan geenien ilmentymisen säätelyn soluviljelmissä ja eläinmalleissa, ja säätelyn kohdistamisen haluttuihin geeneihin yhdistettynä CRISPR/Cas9 menetelmään. Näillä uusilla työkaluilla voidaan täydentää ja korvata nykyisiä biotieteiden käyttämiä menetelmiä ihmisten sairauksien patofysiologian mallintamisessa. Kehitetyt menetelmät saattavat myös johtaa uusiin ei-invasiivisiin terapiasovelluksiin.