Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Mustalahti, Irmeli
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe REDD+: Globaalin ympäristöhallinnon uusi järjestelmä ja sen vaikutukset oikeudenmukaisuuteen. Vertailevatutkimus Tansaniassa, Meksikossa ja Laosissa
Päätös 259726
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 12.07.2018
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) varustettuna + merkillä pitää sisällään oletuksen, että kansainvälisellä hiilensidontaan tähtäävällä ilmastorahoituksella voitaisiin vähentää maaseutuväestön köyhyyttä ja edistävän luonnon monimuotoisuutta ja samalla torjua ilmastonmuutosta. Tässä tutkimuksessa halutaan pureutua REDD+-ohjelmien laajempiin, pitempiaikaisiin ja ennalta odottamattomiin vaikutuksiin. On todennäköistä, että REDD+ ohjelmien vaikutukset globaaliin ympäristöhallintoon ovat merkittävät ja näin aiheuttavat myös vaikutuksia kansallisella ja paikallisella tasolla esimerkiksi eri ryhmien tasavertaisuuteen ja hyötyjen oikeudenmukaiseen jakautumiseen. Tarkastelu kohdentuu kolmeen kenttätyömaahan: Tansania, Meksiko ja Laos. Vertailevalla tutkimuksella pyritään löytämään yhteneväisyyksiä ja mahdollisia globaaleja tekijöitä, jotka vaikuttavat oikeudenmukaisuuteen ympäristöhallinnon eri tasoilla.