Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Selonen, Vesa
Organisaatio TY
Tutkimusaihe Kotoa lähdön syyt ja seuraukset: kattava kuva dispersaaliin radioseurannan, geneettisen analyysin ja mallinnuksen avulla
Päätös 259562
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Nuoren lähtö pois äidin helmoista on ainutlaatuinen hetki, sillä se on monella lajilla tärkein levintätapahtuma. Täten dispersaalin onnistuminen vaikuttaa oleellisesti sekä yksilön että lajin tulevaisuudennäkymiin. Projektissani selvitin nuorten dispersaalin syitä ja seurauksia liito-oravien ja oravien avulla. Tulostemme mukaan nuorten dispersaali käytännössä sanelee kannan leviämis- ja geenivirtapotentiaalin ja on keskeinen tekijä populaatiokoon taustalla. Lajin selviytyminen riippuu siis siitä löytääkö uusi sukupolvi toimivan elinalueen. Yksinään liikkuminen ei tietenkään määritä lajin tulevaisuutta ja tutkimme myös ravinnon, ilmaston, petojen ja maisemanrakenteen suhteellista vaikutusta tutkimuslajien esiintymiseen ja yksilömääriin. Ilmasto oli esimerkiksi selkein taustatekijä selittämässä havaitsemaamme laajaa oravien vähentymistä metsissä alueella Suomesta Uralvuorille. Hanke valaisee ekologian eräästä perimmäistä kysymystä: mikä määrittää lajin populaatiokokoa luonnossa.