Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Karvonen, Anssi
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Monilajisten loisinfektioiden evoluutioekologia
Päätös 259256
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Loislajien ja loisgenotyyppien välisillä vuorovaikutuksilla on keskeinen rooli loisten virulenssin (haitta-aste), transmissiostrategioiden ja isännän vasteiden evoluutiossa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten loisten väliset suorat ja isännän vasteiden kautta välittyvät epäsuorat vuorovaikutukset muokkaavat infektioiden dynamiikkaa ja evoluutiota. Tulokset osoittivat, että loislajien väliset vuorovaikutukset eivät rajoitu pelkästään lähisukuisiin lajeihin, vaan toimivat koko loisyhteisön mittakaavassa. Yhteisinfektioiden lopputulokseen ja haitallisuuteen vaikuttaa myös kahden infektion välinen ajallinen vaihtelu, ts. infektioiden dynamiikka voi pitkälti määrätä sen, miten loiset ja taudit vaikuttavat isäntiin luonnossa ja tuotantoympäristöissä. Tutkimuksen tuloksilla on merkitystä monilajisten loisinfektioiden evoluutioekologiassa sekä keskeisten vesiviljelyssä esiintyvien loisongelmien ratkaisussa.