Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Heinonsalo, Jussi
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Symbionttisten sienten vuorovaikutukset metsäpuiden ja aluskasvillisuuden kanssa- vaikutukset maaperän orgaanisen typen ottoon
Päätös 259217
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa tutkittiin boreaalisen mäntymetsän puiden ja varpukasvien vuorovaikutuksia ja orgaanisen typen ottoa, puiden kanssa symbioosissa elävien sienten vaikutuksia orgaanisen aineen hajotukseen sekä maaperäprosessien ilmastovaikutuksia. Tulokset osoittivat varpukasvien olevan tärkeitä metsämaan biologian ja kemian kannalta. Varvut, joiden maaperävaikutuksia on tutkittu hyvin vähän, ovat merkittävässä roolissa mm. vaikeasti hajoavan orgaanisen aineksen muodostumisessa. Varvut myös vaikuttavat maaperän mikrobiologiaan merkittävästi. Toinen uusi havainto on kasvien ja mikrobien vuorovaikutuksesta johtuva mekanismi, joka selittää osaltaan vaikeasti hajoavan orgaanisen aineksen synnyn. Kolmas tärkeä löytö oli kasvista riippuvan hajotustoiminnan kvantitatiivinen määrittäminen metsämaassa. Tulokset lisäävät ymmärrystä metsämaan mikrobiologiasta ja kemiallisista prosesseista, jotka ovat tärkeitä maaperän hajotus- ja hiilenkiertomallien kehittämisessä.