Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Nissinen, Riitta
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Endofyyttisten bakteeriyhteisöjen diversiteetti ja toiminta arktisissa ekosysteemeissä
Päätös 259180
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 407 270
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kasvien mikrobiomit ovat elintärkeitä kasvien hyvinvoinnille kaikissa ilmastoissa, mutta kylmien ilmastovyöhykkeiden kasvimikrobiomeista on hyvin niukasti tietoa. Projektissa selvitettiin arktisten kasvimikrobiomien, rakennetta ja toimintaa eri kasvilajeissa ja eri ilmastovyöhykkeissä. Hankkeessa hyödynnettin molekyylianalyyseja (etenkin uuden sukupolven sekvensointitekniikka) yhdistettynä bakteeri-isolaattien karakterisointiin ja kasvikokeisiin. Kasvilaji, kasvin solukko ja fenologia muokkasivat vahvasti kasvien bakteeriyhteisöjä, kun taas sieni- ja typensitojayhteisöihin vaikuttivat enemmän ympäristö ja ilmastovyöhyke. Kasveilla havaittiin olevan osittain siementen välityksellä periytyvä ydinmikrobisto, joka on tärkeä isäntäkasvin toiminnalle. Tunnistimme hankkeessa mikrobien toiminnallisen diversiteettiin vaikuttavia tekijöitä, ja todistimme, että endofyytti-inokulaatiot suojaavat kasvia ympäristöstressiltä.