Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Fujii, Hiroaki
Organisaatio TY
Tutkimusaihe  
Päätös 259169
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Kuivuus, matala lämpötila ja maaperän suolaisuus ovat kaikki osmoottista epävakautta aiheuttavia vakavia ympäristörasitteita jotka rajoittavat sadon tuottoa tällä vuosisadalla. Kasveilla on sisäisiä molekulaarisia mekanismeja joiden avulla ne vastaavat sopivalla tavalla osmoottiseen rasitukseen, ja jotka muuttuvat riippuen esimerkiksi kasvin energiatilasta ja kehitysvaiheesta. Tässä projektissa keskityimme entsyymeihin, jotka ovat tärkeitä osmoottisen rasituksen signaalinvälityksessä. Paljastimme, että entsyymejä säädeltiin toisella mekanismilla, joka säätelee myös kehitystä, ja että energiatilan kannalta tärkeät entsyymit kykenivät vaikuttamaan suola aiheuttaman rasitteen signaalinvälitykseen. Lisäksi selvitimme mekanismia, joka vahvisti kasvien vastetta toistuvan rasitteen aikana. Tuloksemme viittaavat monimutkaisiin mekanismeihin, jotka yhdistävät monenlaisia signaaleja kasvisoluissa. Nämä löydökset auttavat kasvien terveyden ja tuottavuuden parantamista rasitetilan aikana.