Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Spilling, Kristian
Organisaatio SYKE
Tutkimusaihe Ändrade sammansättning av växtplanktonsamhället och dess effekt på flöden av näringsämnen i Östersjön
Päätös 259164
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Miljöproblem, såsom eutrofiering, modifieras av pågående klimatförändringar. I detta projekt fokuserade vi på vårblomningen av planktonalger, vilket är viktigt för biogeokemiska flöden i Östersjöns ekosystem. Upp till 50% av den nya algproduktionen sker inom 4-6 veckor på våren och mycket av den biomassa som produceras sjunker till havsbotten. Det finns en ständig förändring av planktonalgsamfundets sammansättning under våren på grund av klimatets uppvärmning. Inom detta projekt fant vi att detta har en effekt på förhållandet mellan viktiga element som kol (C), kväve (N) och fosfor (P) och dessutom på hur mycket av det organiska materialet sjunker till botten. Resultaten tyder på att några av de pågående förändringarna kommer att förbättra miljöförhållandena om mindre av det organiska kolet sjunker till havsbotten, men mer arbete med att modellera dessa processer behövs för att förstå den fulla effekten i större skala.