Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Bell, Neil
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Lehtien evoluutio kylkipesäkkeisissä lehtisammalissa - yhden solukerroksen rakenteellisia ratkaisuja
Päätös 258554
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 30.09.2014
Rahoitus (€) 190 060
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Sekvensoimme ja julkaisimme oman, erillisen kehityslinjan muodostavan lahosammalen (Tetraphis pellucida) viherhiukkasen ja mitokondrion genomit ensimmäistä kertaa. Tämän avulla voitiin selvittää kuinka sammalten itiöiden leviämistä edesauttava suuvarus eli peristomi on kehittynyt. Löysin Suomesta kaksi aiemmin tuntemattomatonta vuorikarhunsammallajia. Toista näistä lajeista, Polytrichastrum septentrionalea, ei ole aiemmin pidetty omana lajinaan. Kuvasimme kaksi karhunsammallajia joita tavataan Himalajalla ja itäisessä Afrikassa omana uutena sukunaan. Selvitimme lajien polveutumishistoriaa eli sukulaisuussuhteet muihin karhunsammallajeihin ja osoitimme, että tämä kehityslinja eriytyi muista heimon lajeista noin 23 miljoonaa vuotta sitten.