Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Puurtinen, Mikael
Organisaatio JY
Tutkimusaihe Konfliktien ja yhteistyön evoluutio ihmisryhmissä
Päätös 258385
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.01.2013 - 31.12.2017
Rahoitus (€) 407 270
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Selvitimme yhteistyön ja ryhmien välisen konfliktien vuorovaikutuksia kokeellisen päätöksentekotutkimuksen menetelmin, sekä kehitimme työkaluja erilaisten oppimistrategioiden tutkimukseen. Tutkimuksissa selvisi, että satunnaisestikin muodostettujen ihmisryhmien välille syntyy hyvin helposti kilpailullinen konflikti. Vaikka konflikti itsessään on haitallinen, se kuitenkin tukee yhteistyötä ryhmien välillä. Jos ryhmien välisestä kilpailusta ei ole suuria kustannuksia, saattaa se jopa lisätä koko yhteisön tehokkuutta. Tutkimuksissa selvisi myös, että kun ryhmien välinen konflikti on mahdollinen, ihmiset hakeutuvat suurempiin ryhmiin. Suurissa ryhmissä yhteistyön määrä kuitenkin laskee, kun yksilön saamat suhteelliset hyödyt panostuksesta yhteistyöhön pienenevät. Ryhmien koko, ryhmien väliset vuorovaikutukset ja ryhmän sisäinen yhteistyö siis riippuvat kaikki toisistaan. Näitä riippuvuussuhteitä tutkimalla voimme paremmin ymmärtää ihmisen evoluutiota, kulttuuria, ja sosiaalisia rakenteita.