Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Cabeza-Jaimejuan, Mar
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Luonnonsuojelun tehokkuus: sosiaalipoliittiset ja ympäristö haasteet
Päätös 257686
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Suojelualueet ovat keskeinen osa maailmanlaajuista suojelutoimintaa, mutta niiden toimivuudesta on vähän näyttöä. Tämän projektin tarkoituksena oli tutkia suojelualueiden vaikutuksia: Keräämmekö tarvittavaa tietoa toimivuuden arviointiin? Kuinka toimivuutta pitäisi mitata? Miten suojelualuesuunnittelu, alueiden hallinto tai ilmastonmuutos vaikuttaa toimivuuteen? Projekti lähestyi näitä kysymyksiä toimivuusindikaattorien avulla, joita arvioitiin kenttätyön, olemassa olevien tietokantojen, mallinnuksen ja kvantitatiivisten katsausten avulla eri tarkastelutasoilla paikallisesta mantereenlaajuisen (Eurooppa ja Afrikka) kautta maailmanlaajuiseen. Projekti onnistuneesti loi suojelualueiden toimivuuden arviointiin uusia mittausvälineitä ja –menetelmiä, jotka mahdollistavat nopean arvion rajatulla aineistolla tai kattavan arvion laajalla aineistolla. Lisäksi projekti paljasti huolestuttavia havaintoja afrikkalaisten kansallispuistojen ja merkittäviä vinoumia Euroopan suojelualueverkostossa.