Finlands Akademi
Finansieringsbeslut
 
Namn Lehtipuu, Outi-I
Organisation HY
Projektets titel Women and the Legacy of Paul
Beslutnr 257496
Beslutsdatum 27.04.2012
Finansieringsperiod 01.09.2012 - 31.08.2017
Finansiering 407 272
WebFOCUS Report
Beskrivning av projektet
Apostoli Paavalin nimissä kirjoitettujen kirjeiden ja häntä kuvaavien kertomusten vaikutus kristilliseen ja sitä kautta länsimaiseen naiskuvaan on ollut valtaisa. Tutkin, miten Paavalin arvovaltaa on käytetty varhaisissa naisia koskevissa kristillisissä diskursseissa oikeuttamaan erilaisia elämäntapoja: niin naimattomuutta kuin avioliittoa ja äitiyttä, niin naisen alisteista asemaa kuin näkyvää roolia yhteisöissään. Erityisenä kiinnostukseni kohteena on suhtautuminen sellaisiin Paavalin opetuksiin, jotka näyttävät olevan ristiriidassa myöhemmän tulkitsijan ihanteiden kanssa. Tutkimukseni osoittaa, että ihannenaisen rooli ymmärrettiin monin eri tavoin ja että sukupuoli oli myös antiikin aikana sidoksissa muihin sosiaalisesti konstruoituihin kategorioihin, erityisesti yhteiskunnalliseen asemaan. Säilyneet lähteet heijastavat pääasiassa kirjalliseen eliittiin kuuluvien miesten näkemyksiä, joiden pohjalta on vaikea tehdä päätelmiä eletystä todellisuudesta.