Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Kauppi, Liisa H
Organisaatio HY
Tutkimusaihe DNA:n uudelleenjärjestäytyminen ja kromosomien jakautuminen tytärsoluihin
Päätös 256996
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 30.11.2018
Rahoitus (€) 407 273
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Monet syopäsolut ovat kromosomiluvultaan epänormaaleja (aneuploideja) ja/tai niiden perimässä tavataan DNA-pätkien vaihdoksia. Terveissä soluissa genomilla on kaksi tärkeää suojamekanismia: DNA-vauriovaste ja tumasukkulan tarkastuspiste. Näiden suojamekanismien ansiosta vialliset solut tuhoutuvat ohjelmoituneesti (apoptoosi) eivätkä lähde jakautumaan hillitsemättomästi, mutta niiden toimintaa molekyylitasolla tunnetaan huonosti. Tutkimme DNA-vauriovastetta ja kromosomien jakaantumista tytärsoluihin sekä somaattisissa että ituradan soluissa, käyttäen small-pool-PCR- ja sytologisia menetelmiä. Näin hankimme lisävalaistusta solutoimintoihin, jotka ovat elintärkeitä perimän eheyden ja lisääntymiskyvyn kannalta.