Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hakulinen, Nina
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe Hapettavien entsyymien rakenteen ja toiminnan selvittäminen luontoa säästävien biokatalyyttien muokkaamiseksi
Päätös 256937
Päätöspvm 29.03.2012
Rahoituskausi 01.09.2012 - 31.08.2017
Rahoitus (€) 407 272
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Tässä työssä tutkittiin hapettavia entsyymejä, joita voidaan käyttää ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina erilaisissa teollisissa prosesseissa. Työn aikana ratkaistiin sienestä peräisin olevan katekolioksidaasin tarkka kolmiulotteinen rakenne sekä pyrittiin ymmärtämään entsyymin toimintaa atomitasolla. Työn aikana aloitettiin myös karakterisoimaan uusia entsyymejä, joiden avulla voidaan hyödyntää maa- ja metsäteollisuuden sivuvirtoja. Työssä tutkittiin entsyymejä, jotka ovat mukana sekä pektiinistä että hemiselluloosasta saatavien sokerien hapettavilla reiteillä. Näitä metaboliareittejä voidaan hyödyntää muuttamalla sokereita polttoaineiksi ja biopohjaisiksi kemikaaleiksi.