Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Myllärniemi, L Marjukka
Organisaatio HY
Tutkimusaihe Idiopaattinen keuhkofibroosi -mekanismista hoitosovelluksiin
Päätös 255529
Päätöspvm 08.06.2011
Rahoituskausi 01.01.2012 - 31.07.2014
Rahoitus (€) 193 750
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Idiopaattinen (=syyltään epäselvä) keuhkofibroosi on etenevä keuhkoja arpeuttava sairaus. Sairauden syytä ei tunneta, eikä siihen ole parantavaa hoitoa. Suomessa on n. 500-1000 idiopaattista keuhkofibroosia sairastavaa potilasta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää uusia hoitokeinoja idiopaattiseen keuhkofibroosiin.Tavoitteen tukemiseksi keräämme idiopaattista keuhkofibroosia sairastavien potilaiden tiedot sähköiseen laaturekisteriin. Näin saadaan tarkkaa tietoa sairastuvuudesta ja taudinkulusta. Seulomme lääkkeeksi soveltuvien kemikaalien kirjastoja nk. tehoseulonnoilla, jotta löytäisimme uusia, sairauden etenemistä hidastavia hoitoja keuhkofibroosiin. Tavoitteena on myös tunnistetaan molekyylitason tekijöitä, jotka keuhkokudoksessa aiheuttavat arpeutumisen eli fibroosin etenemistä. Tällainen perustutkimus fibroosikeuhkosta auttaa selvittämään syytä siihen, miksi keuhkofibroosi syntyy, ja tulevaisuudessa mahdollisesti ehkäisemään sairastumista.