Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Tanskanen, Juha
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Faasitasapainolaskenta ja -mittaukset biojalostamolle
Päätös 253871
Päätöspvm 13.06.2011
Rahoituskausi 01.09.2011 - 31.08.2015
Rahoitus (€) 435 723
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Hankkeessa kehitetään monifaasisysteemien laskentamenetelmiä, joita tarvitaan biojalostamoiden suunnittelussa. Kehittyneet laskentamenetelmät ovat erityisen tärkeitä, koska systeemeissä esiintyy useita faaseja korkeassa lämpötilassa ja paineessa. Hankkeen kokeellisessa osassa mitataan biojalostamoissa esiintyvien komponenttien faasitasapainoja