Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Hantunen, Sari Laura Maarit
Organisaatio UEF
Tutkimusaihe D-vitamiinin vaikutus sydän- ja verisuonitautien ja syöpien ehkäisyssä (FIND)
Päätös 137826
Päätöspvm 08.09.2010
Rahoituskausi 01.01.2011 - 31.12.2014
Rahoitus (€) 400 001
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
FIND -tutkimus on satunnaistettu, kaksois-sokkeutettu ja lumekontrolloitu kliininen koe, jonka tarkoituksena on tutkia D-vitamiinin merkitystä sydän- ja syöpätautien synnyssä. Tutkittavat ovat yli 65-vuotiaita miehiä ja yli 60 -vuotiaita naisia, jotka syövät lume-, 40 tai 80 mikrogrammaa D-vitamiinia sisältävää valmistetta viiden vuoden ajan. FIND -tutkimusta edelsi sen pilottiona toiminut VitDmet -tutkimus, jossa havaittiin ettei D-vitamiinilisällä ollut vaikutusta glukoosiaineenvaihduntaan, mutta sillä näytti olevan tulehdusta estävää vaikutusta. Pilotissa havaittiin myös, että D-vitamiinilisän vaikutus tutkittavien verenkierrosta mitattuihin D-vitamiinitasoihin ja D-vitamiinin aikaansaamiin transkriptiovasteisiin DNA:ssa vaihteli suuresti tutkittavien välillä, mikä antaa viitteitä siitä että lisän suuruus tulisi tulevaisuudessa määritellä yksilöllisesti. FINd -tutkimus alkoi 2012, ja koska tutkimuskoodia ei olla vielä purettu, ei sen tuloksista voida tehdä johtopäätöksiä.