Suomen Akatemia
Rahoituspäätös
 
Nimi Tanskanen, Juha
Organisaatio OY
Tutkimusaihe Korkean permeanssin nanohuokoisten putkimaisten zeoliittimembraanien käyttö CO2:n ja metanolin erotukseen vaativissa prosessiolosuhteissa (HIP NANOMEM)
Päätös 135339
Päätöspvm 17.09.2009
Rahoituskausi 01.10.2009 - 31.12.2012
Rahoitus (€) 273 111
WebFOCUS Report
Hankkeen julkinen kuvaus
Projektin tavoitteena oli kehittää zeoliittimembraaneja siten, että niitä voitaisiin käyttää enenevässä määrin kaupallisissa kaasumaisten komponenttien erotusprosesseissa. Projektissa valmistetuilla ei-modifioiduilla MFI membraaneilla saavutettiin erinomainen (maailman ennätystulos) CO2 erottamisessa synteesikaasusta. Lisäksi projektin aikana kehitettiin ja testattiin maailman ensimmäiset putkimaiset kokonaan zeoliitistä valmistetut membraanit. Toisaalta pitkän aikavälin kokeissa todettiin myös tuetut MFI membraanit yllättävän kestäviksi prosessilämpötilan vaihtelun suhteen. Membraanien synteesiin kehitettiin uusi menetelmä. Pieniä CHA kiteitä syntetisoitiin ensimmäistä kertaa käytettäväksi membraanivalmistuksessa. Membraanien käyttäytymisen ennustamiseksi, valmistuksen kehittämiseksi ja synteesikaasun makeuttamis-prosessin suunnittelua varten muodostettiin ennustava matemaattinen malli.